Wydobycie kruszyw naturalnych

KRUSZYWO I POSPÓKA I PIASEK I ŻWIR I OTOCZAK

KRUSZYWO I POSPÓŁKA I PIASEK I ŻWIR I OTOCZAK

OKMIANY Kopalnia Żwiru i Piasku

woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gm. Chojnów, m. Okmiany, złoża piaszczysto- żwirowe OKMIANY ME i OKMIANY ME I, łącznie 11,5 ha i 2 283 548 ton kruszywa z wydaną koncesją

Na Kopalnię Żwiru i Piasku OKMIANY składają się dwa złoża piaskowo-żwirowe OKMIANY ME i OKMIANY ME I, z wydaną koncesją na eksploatację. Złoża są rozpoznane w stopniu odpowiadającym kategorii C1. Ich łączna powierzchnia to ok 11,5 ha, a zasoby bilansowe: 2 283 548 ton. Złoża graniczą z drogą gminną, nieutwardzoną.

Teren złoża jest fragmentem wzniesienia Wału Okmiańskiego. Genetycznie złoże jest związane z osadami wodnolodowcowymi. Są to utwory plejstocenu: piaski i żwiry kemów o różnej granulacji. Przeważają żwiry drobnookruchowe i średniookruchowe, występują także piaski ze żwirem, żwiry. W składzie petrograficznym osadów dominują: kwarc, skalenie, granitoidy oraz lidyty, łupki metamorficzne, kwarcyt.

Eksploatacja metodą odkrywkową, na sucho, trzema piętrami i dwoma poziomami. Wydobycie kopaliny nie spowoduje znaczących ujemnych zmian w środowisku naturalnym. W granicach wydzielonego złoża w większości występują grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej.

OKMIANY Kopalnia Żwiru i Piasku

  • punkt piaskowy: śr. ok 42 - 51%
  • grubość nadkładu: śr. ok 0,45 - 0,48 m
  • miąższość: śr. ok 12,44 – 13,04 m
  • głębokość spągu: 4,3 – 25 m
  • zawartość pyłów mineralnych: śr. ok 5,84%

M-PAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. K.
64-100 Leszno, ul. Kaszubska 8
NIP 6972277169, REGON 301435009, KRS 0000356435