Wydobycie kruszyw naturalnych

KRUSZYWO I POSPÓKA I PIASEK I ŻWIR I OTOCZAK

KRUSZYWO I POSPÓŁKA I PIASEK I ŻWIR I OTOCZAK

OKMIANY Kopalnia Żwiru i Piasku

woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gm. Chojnów, m. Okmiany, złoża piaszczysto- żwirowe OKMIANY ME i OKMIANY ME I, łącznie 11,5 ha i 2 283 548 ton kruszywa z wydaną koncesją

Oferujemy wiele możliwości współpracy:

 • sprzedaż lub oddanie terenu w dzierżawę, w celu samodzielnego wydobycia kruszyw przez klienta
 • sprzedaż kruszywa bez podziału na frakcje – wydobycie w gestii naszej firmy lub klienta, zależnie od preferencji i ustaleń
 • sprzedaż kruszywa sortowanego (płukanego), tj. piasku i żwiru o różnej granulacji
 • atrakcyjne ceny
 • terminowość
 • gwarancja ciągłości dostaw
 • dostawa w dowolne miejsce na terenie kraju lub odbiór własny

Dokumentacja złoża potwierdza występowanie następujących frakcji kruszywa:

 • piasek 0-2 mm;
 • frakcja żwirowa otoczakowa 2-8 mm;
 • frakcja żwirowa otoczakowa 8-16 mm;
 • frakcja żwirowa otoczakowa  >16 mm;

Zastosowanie

 • w drogownictwie: jako pospółki, 0/40 (klasy I i II) oraz piaski gatunku 1, 2;
 • w budownictwie: do produkcji betonów jako mieszanka drobna 0-4 mm gat. 1 i 2,     mieszanka gruba 0-16 mm gat. 2, do zapraw budowlanych jako piasek naturalny     odmiany 1 gat. I i II i piasek naturalny odmiany 2 gat. I i II.

 

Oceny przydatności kruszywa dokonano w oparciu o normy: kruszywa do betonu wg normy PN-EN 12620, kruszywa do zapraw wg normy PN-EN 13139, kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym wg normy PN-EN 13242.

 

OKMIANY Kopalnia Żwiru i Piasku

 • punkt piaskowy: śr. ok 42 - 51%
 • grubość nadkładu: śr. ok 0,45 - 0,48 m
 • miąższość: śr. ok 12,44 – 13,04 m
 • głębokość spągu: 4,3 – 25 m
 • zawartość pyłów mineralnych: śr. ok 5,84%

 

M-PAGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. K.
64-100 Leszno, ul. Kaszubska 8
NIP 6972277169, REGON 301435009, KRS 0000356435